Λειτουργική Άσκηση

Το Functional Training ή Λειτουργική Άσκηση είναι μία μέθοδος, η οποία βελτιώνει τη φυσική κατάσταση του ασκούμενου με ένα ασκησιολόγιο που μιμείται τις καθημερινές κινήσεις.

Οποιοδήποτε κινητικό μοτίβο προσομοιώνει την ανθρώπινη κίνηση- είτε από την καθημερινή ζωή(εάν πρόκειται για απλούς ασκούμενους), είτε από ένα άθλημα(εάν πρόκειται για αθλητές)-και διαρθρώνεται με τις αρχές της προπονητικής.

θεωρείται και είναι λειτουργική προπόνηση. με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνουμε το συνολο των μυών μας, βελτιώνεται η στάση του σώματός μας, η ισσοροπία, η ιδιοδεκτηκότητα και η αντοχή μας.